امـر خــداونـد نــسبــت به دوســــتـان و دشــمنـان

۲۸ تیر ۱۴۰۱ ۲۷

دیدگاه‌ها

لطفا محاسبه کنید: 97 − 96 =

تماس با ما