گزارش ذبح مرغ

۱۰ آذر ۱۴۰۰ ۱۶۹


گزارش ذبح مرغ
و تقسیم لباس گرم (ماه ربیع الثانی)

باهمت و حمایت شما خیرین محترم
در مجموع ۱۳۱۲ کیلو مرغ، ۲ رأس گوسفند ذبح
و
در بین ۲۴۵ خانوار تقسیم گردید

(توزیع لباس گرم
در مرحله اول توزیع)
۸۶ بسته لباس در بین
۶۳ خانوار تقسیم شد.

دیدگاه‌ها

لطفا محاسبه کنید: − 3 = 1

تماس با ما