گزارش ذبح مرغ-تقسیم لباس گرم و پک مواد غذایی در ماه جمادی الاول

۱۵ دی ۱۴۰۰ ۱۵۱

#اطلاعیه

گزارش ذبح مرغ-تقسیم لباس گرم و پک مواد غذایی در ماه جمادی الاول

باهمت شما خیرین محترم، در مجموع ۱۴۱۷ کیلو مرغ ذبح و دربین ۲۲۱ خانوار
تقسیم گردید.
۲۱ پک مواد غذایی شامل برنج-روغن وحبوبات و… تحویل ۲۱ خانوار شد.
۷۳ پک لباس گرم در بین نیازمندان تقسیم گردید.

دیدگاه‌ها

لطفا محاسبه کنید: 51 + = 58

تماس با ما