اگر انسان در وادی #تهذیب_نفس قرار بگیرد…

۳۰ آبان ۱۴۰۱ ۱۶

اگر انسان در وادی #تهذیب_نفس قرار بگیرد، یک مقدار پرده ها کنار برود،
📿 #تسبیح موجودات را هم درک می‌کند

نه تنها #تسبیح موجودات را درک می‌کند
🤲 بلکه به طور واضح موجودات هم با او #تسبیح می‌کنند

دیدگاه‌ها

لطفا محاسبه کنید: − 1 = 5

تماس با ما