درس خارج #فقه استاد تحریری ⏯جلسه پنجاه و هشتم 🗓02بهمن۱۴۰۰

۱۶ اسفند ۱۴۰۰ ۷۳

درس خارج #فقه استاد تحریری
⏯جلسه پنجاه و هشتم
🗓02بهمن۱۴۰۰ :white_check_mark:فقه السیاسه

دیدگاه‌ها

لطفا محاسبه کنید: + 29 = 35

تماس با ما