درس خارج #فقه استاد تحریری ⏯جلسه شصتم 🗓04بهمن۱۴۰۰

۲۰ اسفند ۱۴۰۰ ۶۵

درس خارج #فقه استاد تحریری
⏯جلسه شصتم
🗓04بهمن۱۴۰۰ فقه السیاسه

دیدگاه‌ها

لطفا محاسبه کنید: − 1 = 5

تماس با ما