درس خارج اصول جلسه چهارم

۲۱ مهر ۱۴۰۰ ۹۰

 

 

درس خارج #اصول استاد تحریری
⏯جلسه چهارم
🗓21مهر ۱۴۰۰

دیدگاه‌ها

لطفا محاسبه کنید: 78 − 69 =

تماس با ما