مواعظ

مواعظ

استاد تحریری: اعمال حرام و قبیح، به‌گونه‌ای از ضعف نفس انسانی سرچشمه می‌گیرد و دقت در آثار این اعمال و انجام ندادن آن‌ها، نفس را در رابطه با حق تعالی ...

سیر الی الله

شرایط تأثر انفاق انفاق آن چه محبوب است يكى از گرايش هاى فطرى، محبت به خود و امورى است كه به او نسبت دارد و چون انسان به وسيله ى ...

ابوحمزه ثمالی

« مِنْ إیْنٍ لِیَ النَجاهُ» حضرت امام سجاد(علیه السلام) عرضه می دارد خدایا نجات و بیرون آمدن از هلاکت مگر با تکیه به قدرت مطلق تو برای هیچ کس ...

دعای ابوحمزه ثمالی

«إِلَهِي لَا تُؤَدِّبْنِي بِعُقُوبَتِكَ» استاد تحریری: خدایا من را وارد مهمان خانه‌ی خود کردی تا من را تأدیب کنی،مؤدّب به آداب تو شوم.اگرچه مستحق عقوبت تو هستم امّا نمی‌توانم این عقوبت ...

مواعظ

و لا تتّبع الخطايا فتندم فانّ الخطايا موعدها النّار اگر یک خطایی از انسان سر زد، سعی کند این خطا و لغزش را ادامه ندهد و حالت ندامت و سرزنش درونی، ...

مواعظ

و تقرّب إلى فانّي منك قريب به من نزدیکی بجوی چون من به تو قریب هستم. قرب الهی برای بندگان آن هدف حقیقی و کمال نهایی انسان است که خدای ...

سیر الی الله

شرايط تأثير انفاق با دقت در اعمالى كه از انسان سر مى زند، فهميده مىشود كه آنها هم از زمينه ها، افكار و روحيه هاى درونى او نشأت مى گيرد و ...

مواعظ

«و خذ موعظتك من الدّهر و أهله» خدای متعال به حضرت موسی (علی نبیّنا و آله و علیه السّلام) در این قسمت از سفارشات خود می‌فرماید: از گذشت زمان و ...

موعظه خداوند به حضرت موسی

«يا موسى‏ ما اريد به‏ وجهي فكثير قليله» ای موسی اگر آن کارهایی که مقصود از آن توجّه و رسیدن به من است، اخلاص در آن باشد، کم آن هم زیاد ...

استاد تحریری :

انسان باید ارتباط روحی و قلبی با خدای متعال و اظهار خضوع به درگاه الهی داشته باشد و این ارتباط را در همه‌ی حالات اظهار کند. محتوای خضوع باید به این ...

سیر الی الله

توجه به خدا توجه، علم، ايمان و مشاهده ‏ى مالكيت حقيقى خداوند و مستقل ندانستن خود در دارايى ‏ها و اموال، كمالى بس ارزشمند و والا است. بايد توجه داشت ...

مواعظ خداوند به حضرت موسی علیه السلام

جنبه های طول امل و ویژگی دل نرم «و قاسي القلب منّي بعيد» ای موسی کسی که قساوت قلب داشته باشد، از من دور است. باید دقّت کرد که انسان ...

Page 2 of 3
1 2 3