مواعظ

شادی کثرت مال و غفلت

از مواعظ خداوند به حضرت موسی(ع) «و لا تفرح بكثرة المال فانّ نسياني يقسي‏ القلوب» ای موسی به واسطه زیادی مال شادمان نباش زیرا فراموشی من قساوت قلب می‌آورد  یکی از ...

مواعظ

صح إليّ من كثرة الذنوب صياح الهارب من عدوّه ای موسی نزد من ناله کن، مانند ناله‌ی شخص گنه‌کار که از دشمن خود فرار می‌کند «كُلَّ يَوْمٍ هُوَ في‏ شَأْنٍ» ما از این معارف  ...

مواعظ

«يا موسى ما عمّر و إن طال يذمّ آخره و ما ضرّك ما زوى عنك إذا حمدت مغبّته». بهره‌ی حقیقی آن است که انسان یک مسیری را انتخاب کند تا با ...

مواعظ

«يا موسى أبناء الدّنيا و أهلها فتن بعضهم لبعض». بعضی از فرزندان دنیا ، مایه‌ی فتنه و امتحان یکدیگر هستند و در هر ارتباطی یک کشش‌ها و یک زینت‌هایی است. ...

مواعظ

جنبه های طول امل و ویژگی دل نرم « و قاسي القلب منّي بعيد » ای موسی کسی که قساوت قلب داشته باشد، از من دور است. باید دقّت کرد ...

مواعظ

حیاء و دوری از آلودگی « وَ عَلَيْكُمْ بِالْحَيَاءِ وَ التَّنَزُّهِ عَمَّا تَنَزَّهَ عَنْهُ الصَّالِحُونَ قَبْلَكُم » حضرت امام صادق (علیه السلام) در سفارش دیگری به شیعیان دستور به مراعات حیاء و ...

مواعظ

حیاء و دوری از آلودگی « وَ عَلَيْكُمْ بِالْحَيَاءِ وَ التَّنَزُّهِ عَمَّا تَنَزَّهَ عَنْهُ الصَّالِحُونَ قَبْلَكُم » حضرت امام صادق (علیه السلام) در سفارش دیگری به شیعیان دستور به مراعات حیاء و ...

مواعظ

مواعظ امام صادق علیه السلام به اصحابشان این رساله را حضرت به اصحاب خود انشاء فرمودند و توصیه نمودند که همواره به همراه داشته باشند و در جا نماز خود قرار ...

مواعظ

«يبارك له فيما وضع يده عليه و يبارك عليه كذلك كان في علمي » هر کجا دست خود را می‌گذارد، مایه‌ی برکت و عنایات الهی است و هم برای غیر خود ...

تائبین

و لَا تُعْرِنِي مِنْ جَمِيلِ صَفْحِكَ وَ سَتْرِك و از لباس زيباي گذشت و چشم پوشی خود عاري‌ام مسازي لزوم اعتدال در عفو پيامبر بزرگوار اسلام هنگام فتح مکه دشمنان ...

تائبین

و لَا تُعْرِنِي مِنْ جَمِيلِ صَفْحِكَ وَ سَتْرِك و از لباس زيباي گذشت و چشم پوشي خود عاري‌ام مسازي آثار دنيوي صفح صفت نيکوي عفو و صفح، آثار دنيوي نيز دارد: 1.افزوني ...

مواعظ

«يا موسى عجّل التوبة و أخّر الذنب». ای موسی! در توبه را که یک عمل خوبی است تعجیل کن و گناه را که عمل بدی است تأخیر بینداز. انسان عمدتاً باید ...