مواعظ

مواعظ

«يا موسى أبناء الدّنيا و أهلها فتن بعضهم لبعض». بعضی از فرزندان دنیا ، مایه‌ی فتنه و امتحان یکدیگر هستند و در هر ارتباطی یک کشش‌ها و یک زینت‌هایی است. ...

مواعظ

جنبه های طول امل و ویژگی دل نرم « و قاسي القلب منّي بعيد » ای موسی کسی که قساوت قلب داشته باشد، از من دور است. باید دقّت کرد ...

مواعظ

حیاء و دوری از آلودگی « وَ عَلَيْكُمْ بِالْحَيَاءِ وَ التَّنَزُّهِ عَمَّا تَنَزَّهَ عَنْهُ الصَّالِحُونَ قَبْلَكُم » حضرت امام صادق (علیه السلام) در سفارش دیگری به شیعیان دستور به مراعات حیاء و ...

مواعظ

حیاء و دوری از آلودگی « وَ عَلَيْكُمْ بِالْحَيَاءِ وَ التَّنَزُّهِ عَمَّا تَنَزَّهَ عَنْهُ الصَّالِحُونَ قَبْلَكُم » حضرت امام صادق (علیه السلام) در سفارش دیگری به شیعیان دستور به مراعات حیاء و ...

مواعظ

مواعظ امام صادق علیه السلام به اصحابشان این رساله را حضرت به اصحاب خود انشاء فرمودند و توصیه نمودند که همواره به همراه داشته باشند و در جا نماز خود قرار ...

مواعظ

«يبارك له فيما وضع يده عليه و يبارك عليه كذلك كان في علمي » هر کجا دست خود را می‌گذارد، مایه‌ی برکت و عنایات الهی است و هم برای غیر خود ...

تائبین

و لَا تُعْرِنِي مِنْ جَمِيلِ صَفْحِكَ وَ سَتْرِك و از لباس زيباي گذشت و چشم پوشی خود عاري‌ام مسازي لزوم اعتدال در عفو پيامبر بزرگوار اسلام هنگام فتح مکه دشمنان ...

تائبین

و لَا تُعْرِنِي مِنْ جَمِيلِ صَفْحِكَ وَ سَتْرِك و از لباس زيباي گذشت و چشم پوشي خود عاري‌ام مسازي آثار دنيوي صفح صفت نيکوي عفو و صفح، آثار دنيوي نيز دارد: 1.افزوني ...

مواعظ

«يا موسى عجّل التوبة و أخّر الذنب». ای موسی! در توبه را که یک عمل خوبی است تعجیل کن و گناه را که عمل بدی است تأخیر بینداز. انسان عمدتاً باید ...

مواعظ

استاد تحریری: اعمال حرام و قبیح، به‌گونه‌ای از ضعف نفس انسانی سرچشمه می‌گیرد و دقت در آثار این اعمال و انجام ندادن آن‌ها، نفس را در رابطه با حق تعالی ...

سیر الی الله

شرایط تأثر انفاق انفاق آن چه محبوب است يكى از گرايش هاى فطرى، محبت به خود و امورى است كه به او نسبت دارد و چون انسان به وسيله ى ...

ابوحمزه ثمالی

« مِنْ إیْنٍ لِیَ النَجاهُ» حضرت امام سجاد(علیه السلام) عرضه می دارد خدایا نجات و بیرون آمدن از هلاکت مگر با تکیه به قدرت مطلق تو برای هیچ کس ...

Page 1 of 3
1 2 3