مناسبت ها

سخنرانی آیت الله تحریری شب یازدهم محرم الحرام ۱۴۴۰

[audio mp3="http://seratemostaghim.ir/wp-content/uploads/2018/09/شب-یازدهم-1.mp3"][/audio]

سخنرانی آیت الله تحریری شب دهم محرم الحرام ۱۴۴۰

[audio mp3="http://seratemostaghim.ir/wp-content/uploads/2018/09/شب-دهم.mp3"][/audio]

سخنرانی آیت الله تحریری شب نهم محرم الحرام ۱۴۴۰

[audio mp3="http://seratemostaghim.ir/wp-content/uploads/2018/09/شب-نهم.mp3"][/audio]

سخنرانی آیت الله تحریری شب هشتم محرم الحرام ۱۴۴۰

[audio mp3="http://seratemostaghim.ir/wp-content/uploads/2018/09/شب-هشتم-محرم.mp3"][/audio]

سخنرانی آیت الله تحریری شب ششم محرم الحرام ۱۴۴۰

[audio mp3="http://seratemostaghim.ir/wp-content/uploads/2018/09/Exp0919_009.mp3"][/audio]

سخنرانی آیت الله تحریری شب پنجم محرم الحرام ۱۴۴۰

[audio mp3="http://seratemostaghim.ir/wp-content/uploads/2018/09/Exp0919_008.mp3"][/audio]

سخنرانی آیت الله تحریری شب چهارم محرم الحرام ۱۴۴۰

[audio mp3="http://seratemostaghim.ir/wp-content/uploads/2018/09/Exp0919_006.mp3"][/audio]