تربیتی واخلاقی

حب خداوند متعال

متن سوال: ایا منظور از حب به پروردگار متعال، همان حب به شناخت خداوند و مشاهده اسماء و صفات او می باشد یا مقصود از حب نسبت به پروردگار متعال چیز ...

نماز پنج وعده ای یا سه و عده ای

متن سوال: بعضی از توصیه های اخلاقی، انسان را تشویق می کنند که نماز های یومیه در پنج و عده خوانده شود، و در بعضی توصیه ها، خواندن نمازهای یومیه درسه ...

تقسیم اموال در زمان حیات پدر

متن سوال: پدری که درزمان حیات خود اموالش را به صورت غیر  مساوی بین فرزندان خود تقسیم می کند به طوری که سهم پسر را خیلی بیشتر از حق شرعی ان ...

تعبیر خواب

متن سوال: بنده خوابی دیده ام که به شدت نگرانم کرده است، به نظر استاد چه کاری باید انجام دهم؟   پاسخ: استاد تعبیر خواب نمی کنند اما در این گونه موارد توصیه ...

عدم امکان حلالیت

متن سوال: اگر پشت سر کسی غیبتی صورت گیرد به طوری که برای توبه، امکان حلالیت وجود نداشته باشد چه باید کرد؟       پاسخ: در صورتی که اطمینان و یا ظن قوی داشته باشد ...

انجام گناه بدون اطلاع از گناه بودن آن

متن سوال: اگر کسی در گذشته بدون اطلاع از گناه بودن اموری از قبیل غیبت و یا فاش نمودن اسرار کسی، مبتلا به ان ها شده باشد، حکم این امور چه ...

راه تقویت ایمان و مبارزه با شبهات

متن سوال: بنده به عنوان یک شیعه در محیطی زندگی می کنم که برخی از اطرافیانم از ادیان و مذاهب دیگر، به ویژه اهل سنت می باشند و برخی دیگر اساسا ...

علت عدم استجابت دعا و گشایش در امور

متن سوال: با اینکه زیاد خدا را می خوانم، در روضه امام حسین علیه السلام شرکت می کنم، اهل بیت را در محضر خدا واسطه قرار می دهم، با این همه ...

سیر مطالعاتی معرفت افزایی

متن سوال: استاد در جلسات هفتگی خود، تاکید قابل توجهی روی مساله کسب معرفت دارند که علاوه بر محتوای معرفتی جلسات استاد، به نظر می رسد مطالعه کتاب های مفید هم ...

معنی علو همت

متن سوال: معنی علو همت چیست؟ پاسخ: آن چه که در معارف اسلامی تحت عنوان علو همت مطرح می شود، تلاش در جهت داشتن و رسیدن مقصد متعالی است و آن ، همت ...

مفهوم غذای شبهه ناک

متن سوال: در سفارشات علما و اساتید اخلاق تاکید زیادی به دوری از غذای شبهه ناک می شود، منظور از کلمه شبهه ناک چه می باشد؟ ایا منظور غذایی است که ...

اعتیاد به فیلم های مستهجن

متن سوال: بنده جوانی هستم که تقید خاصی به مسائل مذهبی داشتم، پس از ورود به حیطه تماشای فیلم های مستهجن که زمینه ساز آن دوستانم بودند. در حال حاضر اعتیاد ...