فقهی

حق الناس

متن سوال: کسی که در گذشته حقوق عده ای را ضایع کرده است و در حال حاضر توبه کرده است چه وظیفه ای دارد؟     پاسخ:  اگر زنده هستند باید حقشان داده شود و ...

تحریک جنسی

متن سوال: مقصود از تحریک جنسی که حرام است چیست و آیا هر نوع تحریکی حرام است؟     پاسخ: مقصود آن است که انسان لذت جنسی ببرد و این کار به احتلام و جنب ...

فروش رمان برای فیلم سازی

متن سوال: بنده نویسنده رمان هستم که قصد دارم آن را به یک کمپانی فیلم سازی که از روی آن فیلم می سازند بفروشم، با توجه به اینکه امکان دارد که ...

گناه کبیره ونماز جماعت

متن سوال: آیا کسی که مرتکب گناه کبیره شده و سپس توبه کرده و معلومات دینی خوبی دارد می تواند برای جمعی جهت برگزاری نماز جماعت، امامت بکند؟ پاسخ: در صورتی که از ...

فروش قبر در زمین وقفی

متن سوال: در مجاورت ما امامزاده ای قراردارد که زمینش موقوفی است، در این زمین قبرها را به قمیت بالایی می فروشند، فروختن قبر در زمین وقفی، و دفن فردی که ...

پشیمانی از رشوه گیری

متن سوال: سوال: بنده در دوران سربازی باتوجه به جایگاهی که داشتم از مردم به خاطر خلافی که انجام می دادند رشوه می گرفتم تا جریمه نشوند حال به شدت از ...

حج مستحب

متن سوال: با توجه به اینکه بخشی از درآمدهای دولت عربستان از طریق سفرهای زیارتی عمره تامین می شود و بخشی از این درآمد جهت تجهیز گروهای تکفیری و اسرائیلی اختصاص ...

خانه ای که با پول مخمس (خمس دار) خریداری شده است

متن سوال: کسی که در تمام طول عمر خود خمس نداده است خانه ای بخرد و ان را اجاره بدهد در این صورت ایا این خانه جزو مکان های شبهه ناک ...