کلامی واعتقادی

روح مذکر و مونث نداریم

متن سوال: با توجه به آن چه که مشهور است مبنی براینکه روح جنس ندارد، پس مقصود از اسم حوری و غلمان که در قران و احادیث آمده است چیست؟     پاسخ: مخلوقات ویژه ...

علت گمراهی ابلیس

متن سوال: علت گمراهی ابلیس چه بود؟     پاسخ: شیطان مانند انسان موجودی صاحب ضعور و اختیار است که برای بندگی حق تعالی آفریده شده است چون از اجنه است و خداوند جن و ...

هدف آفرینش انسان

متن سوال: انسان به اختیار خود آفریده نشده است و اگر آفریده نمی شد گناه نمی کرد ومستوجب عذاب نمی شد خدا برای چه منظوری انسان را آفریده است؟     پاسخ: خداوند متعال انسان ...

فال زدن

متن سوال: آیا فال زدن امری قابل اعتماد ومشروع می باشد؟     پاسخ: فال زدن آنطور که مرسوم است هیچ منشأ دینی ندارد. البته قرعه کشیدن آنطور که در فقه اسلامی آمده است یکی ...

حضرت جرجیس علیه السلام و پیامبران زنده

متن سوال: آیا حضرت جرجیس پیامبر بودند وقبرشان کجا می باشد و آیا پیامبرانی هستند که هنوز هم زنده باشند؟     پاسخ: حضرت جرجیس یکی از پیامبران الهی است و قبر ایشان مشهور است ...

عالم ذر

متن سوال: آیا در عالم ذر افرادی هم بوده اند که به سوال پروردگار متعال جواب منفی داده باشند؟ و آیا این درست است که کسانیکه جواب مثبت دادند اهل سعادت ...

کمال انسان

متن سوال: آیا به کمال رسیدن انسان، اختیاری است یا اجباری؟     پاسخ: کمال انسان اختیاری است و امتیاز انسان از سایر موجودات بر اساس استکمال اختیاری است که به تعقل و شعور زا ...

ارتباط با عالم دیگر

متن سوال: ارتباط روح با دنیای دیگر چگونه امکان پذیر است؟     پاسخ: در مرحله اول باید توجه عقلانی به مساله مبدا و معاد داشته باشیم، و با تفکر در موجودات این عالم و ...

امور اعتباری در بهشت و جهنم

متن سوال: آیا در بهشت و جهنم مثل عالم دنیا، امور اعتباری داریم، یا هر چه که هست واقعیت محض است؟       پاسخ: اگر مقصود  از اعتباریات امر و نهی و تکلیف و احکام ...

نزدیکی ظهور و آماده سازی برای ظهور

متن سوال: آیا سخن گفتن از نزدیکی ظهور صحیح است؟     پاسخ: سخن گفتن در اینکه ظهور نزدیک است صحیح نیست ولی بیان این مطلب که بعضی از علائم ظهور محقق شده است اشکالی ...

تاثیر نام انسان بر سرنوشت انسان

متن سوال: آیا نام افراد تاثیری بر سرنوشت آن ها دارد؟   پاسخ: این مسائل اساسی ندارد، هر چند اسم خوب معرف خوبی برای انسان مؤمن است و سفارش بسیاری شده است که نام ...