آخرین مطالب
بایگانی
منتشر شده در 13 ژوئن 2019
Print Friendly, PDF & Email

عبد هنگامى که خود را مستحق غضب الهى (با ارتکاب گناه یا وقوع در غفلت)دانست، راه نجات او آن است که به حق تعالى پناه ببرد، یعنى فقط به وسعت رحمت حق امید داشته باشد تا در پناه آن، حضرت حق به او عنایت کند.

عبد هنگامى که خود را مستحق غضب الهى (با ارتکاب گناه یا وقوع در غفلت)دانست، راه نجات او آن است که به حق تعالى پناه ببرد، یعنى فقط به وسعت رحمت حق امید داشته باشد تا در پناه آن، حضرت حق به او عنایت کند.

مطالب مرتبط