هدایتگران

نکتههایناب 🔸استاد تحریری: با دقت در وقايع و حوادث عالم فهميده مى‏ شود كه چه بسيار اتفاق‏هاى ساده و كوچكى پيرامون ما واقع مى‏ شود و سرشار از نكات #هدايت‏گر است كه ...

اطلاعیه

🏴 با توجه به حوادث اتفاق افتاده، برای خنثی شدن توطئه دشمنان استاد آیت الله تحریری به عموم مومنین توصیه فرمودند #حدیثکسا، دعای #جوشنصغیر و نماز حضرت #جعفر_طیار ع خوانده ...

Page 1 of 3
1 2 3