استاد تحریری:

هر فردى بايد به وظايف_شرعى خود عمل كند و در حد توان نسبت به امور مادى خود براى اداره ‏ى زندگى‏ اش از راه مشروع و متعارف تلاش كند ...

مواعظ

«يا موسى إنّ ابني آدم تواضعا في منزلة لينالا بها من فضلي و رحمتي». دو فرزند آدم به صورت ظاهر در یک جایگاهی تواضع کردند تا این‌که به فضل و رحمت ...

استاد تحریری :

انسان باید ارتباط روحی و قلبی با خدای متعال و اظهار خضوع به درگاه الهی داشته باشد و این ارتباط را در همه‌ی حالات اظهار کند. محتوای خضوع باید به این ...

سیر الی الله

توجه به خدا توجه، علم، ايمان و مشاهده ‏ى مالكيت حقيقى خداوند و مستقل ندانستن خود در دارايى ‏ها و اموال، كمالى بس ارزشمند و والا است. بايد توجه داشت ...

وقار یکی از اوصاف مومن می باشد یعنی سعی می کند همواره در هر امری که وارد می شود با تامل و ملاحظه شرایط،در آن وارد شده و آن را ...

Page 1 of 7
1 2 3 4 5 6 7