فضائل و عظمت زیارت اربعین

چند روزی بیشتر به اربعین حسینی باقی نمانده و کاروان کربلاییان در راه رسیدن به بهشت روی زمین است. حماسه اجتماع بزرگ اربعین حسینی هر سال باشکوه تر از پیش برگزار ...

سفارشات زیارت اربعین

استاد تحریری: ۱_ توجه به اهداف و آداب سفر مهم است. اینکه چه شخصیتی را زیارت می کنیم و باید سفر ما چگونه باشد،توجه به مسائل اخلاقی و مواظبت بر اعمال ...

Page 1 of 4
1 2 3 4