شخصی می‌گفت: خدمت آیت الله بهجت (رض) رفته بودم …

شخصی می‌گفت: خدمت آیت الله بهجت (رضوان الله علیه) رفته بودم و از ایشان دستور می‌خواستم. ایشان فرمودند: استغفار کن. بعضی از چیزها هست که آدم می‌گوید: خود ما هم می‌دانستیم. ...

شرح حدیث عنوان بصری – قسمت پنجم

«بهره‌مندی از برخورد اولیای الهی با انسان» گاهی انسان متوجّه حقایق و رسیدن به آن‌ها می‌شود؛ لکن یا ذهن و روح او مشغول امور دیگر است یا ذهنش به امور باطل ...

شرح حدیث عنوان بصری – قسمت چهارم

معرفت صحیح هدف و راه رسیدن به آن اوّلین وظیفهٔ سالک، به دست آوردن معرفتی نسبی از هدف و مقصد است (قرب الهی) و این که متوجه گردد این قرب ...

شرح حدیث عنوان بصری – بخش سوم

ایجاد آمادگی برای دریافت معارف پس از تنبّه و بیداری باید بداند یکی از آداب دانستن و عمل به معارف الهی، نداشتن دیدگاه‌های انحرافی یا آمادگی برای برطرف شدن آنهاست که ...