آخرین مطالب
بایگانی
منتشر شده در ۲۷ مرداد ۱۳۹۷
Print Friendly, PDF & Email

استفاده از برنامه های دینی

استاد تحریری:
باید توجه داشته باشیم هر که باشیم، هر کجا باشیم از برنامه دینی خوب استفاده معنوی بکنیم گاهی فعالیت ما به حسب ظاهر خوب و دینی است اما توجه خالص دینی نداریم.

استاد تحریری:
باید توجه داشته باشیم هر که باشیم، هر کجا باشیم از برنامه دینی خوب استفاده معنوی بکنیم گاهی فعالیت ما به حسب ظاهر خوب و دینی است اما توجه خالص دینی نداریم.

مطالب مرتبط

استفاده از برنامه های دینی
تیتری وارد نشده است

مطالب مرتبط

برچسب‌ها, , ,