آخرین مطالب
بایگانی
منتشر شده در 18 آگوست 2018
Print Friendly, PDF & Email

استفاده از برنامه های دینی

استاد تحریری:
باید توجه داشته باشیم هر که باشیم، هر کجا باشیم از برنامه دینی خوب استفاده معنوی بکنیم گاهی فعالیت ما به حسب ظاهر خوب و دینی است اما توجه خالص دینی نداریم.

استاد تحریری:
باید توجه داشته باشیم هر که باشیم، هر کجا باشیم از برنامه دینی خوب استفاده معنوی بکنیم گاهی فعالیت ما به حسب ظاهر خوب و دینی است اما توجه خالص دینی نداریم.

مطالب مرتبط