آخرین مطالب
بایگانی
منتشر شده در ۲۷ مرداد ۱۳۹۷
Print Friendly, PDF & Email

استفاده از برنامه های دینی

استاد تحریری:
باید توجه داشته باشیم هر که باشیم، هر کجا باشیم از برنامه دینی خوب استفاده معنوی بکنیم گاهی فعالیت ما به حسب ظاهر خوب و دینی است اما توجه خالص دینی نداریم.

استاد تحریری:
باید توجه داشته باشیم هر که باشیم، هر کجا باشیم از برنامه دینی خوب استفاده معنوی بکنیم گاهی فعالیت ما به حسب ظاهر خوب و دینی است اما توجه خالص دینی نداریم.

مطالب مرتبط

منتشر شده در ۲۷ مرداد ۱۳۹۷

استفاده از برنامه های دینی

استفاده از برنامه های دینی
تیتری وارد نشده است

مطالب مرتبط

برچسب‌ها, ,