صراط مستقیم(حفظ و نشر آثار استاد آیت الله تحریری) در فضای مجازی

آدرس های صراط مستقیم در فضای مجازی حفظ و نشر آثار استاد آیت الله تحریری سایت صراط مستقیم: seratemostaghim.ir لینک نرم افزار ایتا: https://eitaa.com/seratemostaghim_ir لینک نرم افزار سروش: http://sapp.ir/seratemostaghim.ir لینک ...

استاد تحریری:

اميد به عاقبت خوب و عالى، بدون فراهم كردن اسباب آن و حركت در آن جهت كافى نيست، بلكه بدون آن، اميد واقعى نمى باشد و تخيّلى بيش نيست.

Page 4 of 4
1 2 3 4