استاد تحریری:

آنچه در روزه بر انسان واجب است این است که از روی اختیار در محدوده ای از زمان، اموری را بر خود حرام کند روزه از این نظر مانند ...

دعای ابوحمزه ثمالی

«إِلَهِي لَا تُؤَدِّبْنِي بِعُقُوبَتِكَ» استاد تحریری: خدایا من را وارد مهمان خانه‌ی خود کردی تا من را تأدیب کنی،مؤدّب به آداب تو شوم.اگرچه مستحق عقوبت تو هستم امّا نمی‌توانم این عقوبت ...

Page 2 of 4
1 2 3 4