استاد تحریری :

خداي متعال توبه را قرار داده است تا انسان همواره در جهت اصلاح خويش تلاش کند و اگر مبتلاي به لغزش شد دچار حالت يأس از اصلاح خويش نگردد و ...

مواعظ امام صادق در مورد حیاء و دوری از آلودگی

حیاء و دوری از آلودگی « وَ عَلَيْكُمْ بِالْحَيَاءِ وَ التَّنَزُّهِ عَمَّا تَنَزَّهَ عَنْهُ الصَّالِحُونَ قَبْلَكُم » حضرت امام صادق (علیه السلام) در سفارش دیگری به شیعیان دستور به مراعات حیاء و ...

درس فلسفه اسفار ۹۷/۰۸/۳۰

[audio mp3="http://seratemostaghim.ir/wp-content/uploads/2018/11/30mehr97-falsafe.mp3"][/audio]

درس فلسفه اسفار ۹۷/۰۸/۲۹

[audio mp3="http://seratemostaghim.ir/wp-content/uploads/2018/11/29mehr97-falsafe_1.mp3"][/audio]

درس فلسفه اسفار ۹۷/۰۸/۲۷

[audio mp3="http://seratemostaghim.ir/wp-content/uploads/2018/11/27aban97-falsafe.mp3"][/audio]

درس فلسفه اسفار ۹۷/۰۸/۲۶

[audio mp3="http://seratemostaghim.ir/wp-content/uploads/2018/11/26aban97-falsafe.mp3"][/audio]

درس فلسفه اسفار ۹۷/۰۸/۲۲

[audio mp3="http://seratemostaghim.ir/wp-content/uploads/2018/11/22aban97-falsafe.mp3"][/audio]

درس فلسفه اسفار ۹۷/۰۸/۲۱

[audio mp3="http://seratemostaghim.ir/wp-content/uploads/2018/11/21aban97-falsafe.mp3"][/audio]

درس فلسفه اسفار ۹۷/۰۸/۲۰

[audio mp3="http://seratemostaghim.ir/wp-content/uploads/2018/11/20ababn97-falsafe.mp3"][/audio]

درس خارج اصول ۹۷/۰۸/۰۱

[audio mp3="http://seratemostaghim.ir/wp-content/uploads/2018/11/1aban97-osul.mp3"][/audio]

درس خارج اصول ۹۷/۰۸/۲۰

[audio mp3="http://seratemostaghim.ir/wp-content/uploads/2018/11/20aban97-osul.mp3"][/audio]

Page 1 of 4
1 2 3 4