سفارشات زیارت اربعین

استاد تحریری: ۱_ توجه به اهداف و آداب سفر مهم است. اینکه چه شخصیتی را زیارت می کنیم و باید سفر ما چگونه باشد،توجه به مسائل اخلاقی و مواظبت بر اعمال ...

جلسه اخلاق آیت الله تحریری بنیاد مهدی موعود تاریخ ۹۷٫۰۷٫۲۶

[audio mp3="http://seratemostaghim.ir/wp-content/uploads/2018/10/mo.ood_.mp3"][/audio]

جلسه اخلاق آیت الله تحریری مدرسه معصومیه تاریخ ۹۷٫۰۷٫۲۶

[audio mp3="http://seratemostaghim.ir/wp-content/uploads/2018/10/masomiyeh.mp3"][/audio]

هدف از محرم و صفر و به پا داشتن عزاداری چیست؟؟

استاد تحریری: باید توجه داشت که اساس  محرم و به پا داشتن عزاداری بر چیست. گاه احیای این شعائر با افراط هایی همراه می شود، مانند سیاه پوش کردن از عید ...

جلسه اخلاق آیت الله تحریری مدرسه معصومیه تاریخ ۹۷/۰۷/۱۹

[audio mp3="http://seratemostaghim.ir/wp-content/uploads/2018/10/جلسه-اخلاق-آیت-الله-تحریری-مدرسه-معصومیه-تاریخ97.07.19.mp3"][/audio]

Page 1 of 5
1 2 3 4 5