جلسه هفتگی آیت الله تحریری تاریخ ۹۷٫۰۶٫۳۰

[audio mp3="http://seratemostaghim.ir/wp-content/uploads/2018/09/جلسه-آیت-الله-تحریری-تاریخ-97.6.30.mp3"][/audio]

سخنرانی آیت الله تحریری شب ششم محرم الحرام ۱۴۴۰

[audio mp3="http://seratemostaghim.ir/wp-content/uploads/2018/09/Exp0919_009.mp3"][/audio]

سخنرانی آیت الله تحریری شب پنجم محرم الحرام ۱۴۴۰

[audio mp3="http://seratemostaghim.ir/wp-content/uploads/2018/09/Exp0919_008.mp3"][/audio]

سخنرانی آیت الله تحریری شب چهارم محرم الحرام ۱۴۴۰

[audio mp3="http://seratemostaghim.ir/wp-content/uploads/2018/09/Exp0919_006.mp3"][/audio]

سخنرانی آیت الله تحریری شب سوم محرم الحرام ۱۴۴۰

[audio mp3="http://seratemostaghim.ir/wp-content/uploads/2018/09/Exp0919_004.mp3"][/audio]

سخنرانی آیت الله تحریری شب دوم محرم الحرام ۱۴۴۰

[audio mp3="http://seratemostaghim.ir/wp-content/uploads/2018/09/Exp0919_002.mp3"][/audio]

جلسه هفتگی آیت الله تحریری تاریخ ۲۳شهریور ۹۷

[audio mp3="http://seratemostaghim.ir/wp-content/uploads/2018/09/tahriri.mp3"][/audio]

جلسه اخلاق آیت الله تحریری تاریخ ۱۶ شهریور ماه ۹۷

[audio mp3="http://seratemostaghim.ir/wp-content/uploads/2018/09/آیت-الله-تحریری-مدرسه-معیر-16-6-1397.mp3"][/audio]

Page 1 of 2
1 2