آخرین مطالب
بایگانی
منتشر شده در 09 جولای 2018
Print Friendly, PDF & Email
یقظه و بیداری

متن سوال:

سالک بعد از تنبه و بیداری نسبت به حرکت به سوی خداوند،اولین مرحله یا مقام که باید برای رسیدن به آن تلاش کند چیست؟

پاسخ استاد:

۱- حسابرسی اعمالش از اول تکلیف که آیا واجبات شرعیه را انجام داده یا خیر.
۲- اینکه آیا لغزشی از او صادر شده یا خیر که اگر واجبی ترک شده مطابق وظیفه اش از رساله عملیه مجتهد آنها را قضا کند و اگر لغزشی از او سر زده مطابق دستور مجتهدش از آن توبه کند یعنی پشیمانی از انجام آن و تصمیم بر عدم برگشت بر آن بگیرد چه حق الله باشد یا حق الناس
۳- بعد از آن آگاهی به بینش های اعتقادی و آگاهی از محرمات و واجباتش مراقبت روزانه بر انجام واجبات و ترک محرمات نماید
۴-محاسبه گذرائی هم نسبت به این امر داشته باشد
۵-سپس مستحباتی را انجام دهد مانند خواندن قرآن هر روز لااقل دو صفحه تا بیست آیه و سپس به تدریج با مشورت استاد حاذق بیشتر کند.

مطالب مرتبط