منتشر شده در ۱۷ اردیبهشت ۱۳۹۸

مراسم مناجات خوانی استاد تحریری هر شب رأس ساعت ۲۳ به صورت زنده از طریق پایگاه اطلاع رسانی استاد تحریری قابل دسترسی بوده و به صورت همزمان پخش خواهد شد.

.