منتشر شده در ۱۷ اردیبهشت ۱۳۹۸

درس اخلاق عمومی آیت الله تحریری چهارشنبه ها پس از نماز مغرب و‌عشا مدرسه معصومیه قم

.