منتشر شده در 07 مه 2019

درس اخلاق عمومی آیت الله تحریری چهارشنبه ها پس از نماز مغرب و‌عشا مدرسه معصومیه قم

.