آخرین مطالب
بایگانی
منتشر شده در 05 آگوست 2018
Print Friendly, PDF & Email
هدف آفرینش انسان

متن سوال:

انسان به اختیار خود آفریده نشده است و اگر آفریده نمی شد گناه نمی کرد ومستوجب عذاب نمی شد خدا برای چه منظوری انسان را آفریده است؟

 

 

پاسخ:

خداوند متعال انسان را از شرافت ویژه ای برای ارتباط خاص با خویش که کمال مطلق است آفریده است، بگونه ای که سایر موجودات را مقدمۀ وجود او و در خدمت او قرار داده است و این مرتبه از وجود لوازمی دارد و علت عقاب این است که چرا قدر و ارزش خویش را ندانسته و حفظ نکرده است و آن کمال لایق را که می توانسته حفظ کند و پرورش دهد از دست داده است.

مطالب مرتبط