آخرین مطالب
بایگانی
منتشر شده در 29 مه 2020
Print Friendly, PDF & Email

نکته های ناب

🔹دستورات دینی یک سری مسائل خشک مفهومی نیست؛ بلکه قوانینی است که در ساده‌ترین نظام جامعه‌ی اسلامی –که نظام خانواده است- باید پیاده شود تا بالاترین دستگاه فرماندهی اداره‌ی جامعه.

⬅️ هر کدام از ارکان جامعه، وظیفه‌ای دارند و هر کس به اندازه‌ی خود، عهده‌دار این تکلیف می‌شود تا دستورهای بندگی خدا را انجام دهد.

🔹دستورات دینی یک سری مسائل خشک مفهومی نیست؛ بلکه قوانینی است که در ساده‌ترین نظام جامعه‌ی اسلامی –که نظام خانواده است- باید پیاده شود تا بالاترین دستگاه فرماندهی اداره‌ی جامعه.

⬅️ هر کدام از ارکان جامعه، وظیفه‌ای دارند و هر کس به اندازه‌ی خود، عهده‌دار این تکلیف می‌شود تا دستورهای بندگی خدا را انجام دهد.

مطالب مرتبط