آخرین مطالب
بایگانی
منتشر شده در 23 دسامبر 2018
Print Friendly, PDF & Email

نفسانیات منفی و ریشه‌ی آن‌ها

نفسانیات در اهل ایمان، از دیدگاه‌های ضعیف ایشان نسبت به ذات اقدس الهی و باور ضعیف آن‌ها نسبت به ارتباط وجودی با او سرچشمه می‌گیرد.

ستاریت حق تعالی در چنین مواردی این‌گونه است که این دیدگاه اصلاح گردد؛ چرا که اگر این دیدگاه منفی در وجود انسان باقی بماند او را مفتضح خواهد ساخت گاهی نیز نفسانیات در طغیان و کج‌اندیشی‌ها ریشه دارد که این مورد در انسان‌های مؤمن کمتر رخ می‌دهد؛ زیرا مؤمن […]

نفسانیات در اهل ایمان، از دیدگاه‌های ضعیف ایشان نسبت به ذات اقدس الهی و باور ضعیف آن‌ها نسبت به ارتباط وجودی با او سرچشمه می‌گیرد.

ستاریت حق تعالی در چنین مواردی این‌گونه است که این دیدگاه اصلاح گردد؛ چرا که اگر این دیدگاه منفی در وجود انسان باقی بماند او را مفتضح خواهد ساخت گاهی نیز نفسانیات در طغیان و کج‌اندیشی‌ها ریشه دارد که این مورد در انسان‌های مؤمن کمتر رخ می‌دهد؛ زیرا مؤمن غالباً دوست ندارد نسبت به مولایش حالت گستاخی داشته باشد.

مطالب مرتبط