آخرین مطالب
بایگانی
منتشر شده در 29 آگوست 2019

مواعظ

مواعظ امام صادق علیه السلام به اصحابشان
این رساله را حضرت به اصحاب خود انشاء فرمودند و توصیه نمودند که همواره به همراه داشته باشند و در جا نماز خود قرار دهند و هر روز جهت تنبه و تذکر به آن رجوع کنند و مطالعه و عمل نمایند.

وقار و سکینه ۱- « وَ عَلَیْکُمْ بِالدَّعَهِ وَ الْوَقَارِ وَ السَّکِینَه » حضرت امام صادق (ع) در این فراز مومنین و شیعیان را به داشتن طمأنینه […]

مواعظ امام صادق علیه السلام به اصحابشان
این رساله را حضرت به اصحاب خود انشاء فرمودند و توصیه نمودند که همواره به همراه داشته باشند و در جا نماز خود قرار دهند و هر روز جهت تنبه و تذکر به آن رجوع کنند و مطالعه و عمل نمایند.

وقار و سکینه
۱- « وَ عَلَیْکُمْ بِالدَّعَهِ وَ الْوَقَارِ وَ السَّکِینَه »
حضرت امام صادق (ع) در این فراز مومنین و شیعیان را به داشتن طمأنینه ، وقار، سکینه و آرامش در زندگی سفارش می فرمایند.
وقار یکی از اوصاف مومن می باشد یعنی سعی می کند همواره در هر امری که وارد می شود با تامل و ملاحظه شرایط،در آن وارد شده و آن را انجام داده یا ترک کند.

مؤمن هیچ گاه در امور عجله ندارد به گونه ای که حالت عجله،طمأنینه و وقار شخص را از او بگیرد.
البته همان طور که به ما سفارش فرموده اند سرعت در کار نیک مطلوب است. اما باید داشتن سرعت با وقار همراه باشد. یعنی انسان در هر امری که وارد می شود شرایط آن را مراعات کرده و از آن غفلت نکند.

مطالب مرتبط