آخرین مطالب
بایگانی
منتشر شده در 21 جولای 2019

مواعظ

«یا موسى عجّل التوبه و أخّر الذنب».
ای موسی! در توبه را که یک عمل خوبی است تعجیل کن و گناه را که عمل بدی است تأخیر بینداز.

انسان عمدتاً باید نفس خود را نسبت به انجام خوبی‌ها ترغیب کند یعنی بعد از توجّه به خوبی‌ها به خودش القا کند که شاید فرصتی برای انجام آن خوبی ها نباشد.

اصل پشیمانی ، رجوع به خدا و تصمیم گرفتن برای دور شدن از بدی‌ها و انجام خوبی‌ها یک […]

«یا موسى عجّل التوبه و أخّر الذنب».
ای موسی! در توبه را که یک عمل خوبی است تعجیل کن و گناه را که عمل بدی است تأخیر بینداز.

انسان عمدتاً باید نفس خود را نسبت به انجام خوبی‌ها ترغیب کند یعنی بعد از توجّه به خوبی‌ها به خودش القا کند که شاید فرصتی برای انجام آن خوبی ها نباشد.

اصل پشیمانی ، رجوع به خدا و تصمیم گرفتن برای دور شدن از بدی‌ها و انجام خوبی‌ها یک تصمیم قلبی است که در هر جایی انسان می‌تواند آن تصمیم را بگیرد و توجّه را پیدا کند؛ منتها باید سعی کنیم این توجّه در ما دوام داشته باشد که شیطان ما را سرگرم امور روزمره نکند و در غفلت بیندازد.

مطالب مرتبط