آخرین مطالب
بایگانی
منتشر شده در 07 جولای 2019
Print Friendly, PDF & Email

مواعظ

استاد تحریری: اعمال حرام و قبیح، به‌گونه‌ای از ضعف نفس انسانی سرچشمه می‌گیرد و دقت در آثار این اعمال و انجام ندادن آن‌ها، نفس را در رابطه با حق تعالی و اجتماع انسانی قوی می‌کند.

استاد تحریری:
اعمال حرام و قبیح، به‌گونه‌ای از ضعف نفس انسانی سرچشمه می‌گیرد و دقت در آثار این اعمال و انجام ندادن آن‌ها، نفس را در رابطه با حق تعالی و اجتماع انسانی قوی می‌کند.

مطالب مرتبط