آخرین مطالب
بایگانی
منتشر شده در 14 آوریل 2019
Print Friendly, PDF & Email

مواعظ

و لا تتّبع الخطایا فتندم فانّ الخطایا موعدها النّار

اگر یک خطایی از انسان سر زد، سعی کند این خطا و لغزش را ادامه ندهد و حالت ندامت و سرزنش درونی، از انجام و توجّه به قبح خطایا داشته باشد تا این‌که حالت ندامت برای او پیدا شود.

تا انسان به آثار نامطلوب هر کاری توجّه نکند، ندامت نسبت به انجام آن کار ، برای او پیدا نمی‌شود. لذا حضرت حق تعالی می‌فرماید: «فانّ الخطایا موعدها […]

و لا تتّبع الخطایا فتندم فانّ الخطایا موعدها النّار

اگر یک خطایی از انسان سر زد، سعی کند این خطا و لغزش را ادامه ندهد و حالت ندامت و سرزنش درونی، از انجام و توجّه به قبح خطایا داشته باشد تا این‌که حالت ندامت برای او پیدا شود.

تا انسان به آثار نامطلوب هر کاری توجّه نکند، ندامت نسبت به انجام آن کار ، برای او پیدا نمی‌شود. لذا حضرت حق تعالی می‌فرماید: «فانّ الخطایا موعدها النّار» جایگاه او در آتش است.

حق تعالی یک آثار کلّی را بیان می‌فرماید که انسان توجّه داشته باشد گناهان چه آثار نامطلوبی را در وجود او ایجاد می‌کند که نتیجه‌ی این آثار وظهور آن نار است.

نار و آتش ظهور آن آثار نامطلوبی است که انسان به آن آثار در وجود خود، در اثر گناهان می‌رسد.

مطالب مرتبط