آخرین مطالب
بایگانی
منتشر شده در 11 فوریه 2019
Print Friendly, PDF & Email

مواعظ

«و خذ موعظتک من الدّهر و أهله»
خدای متعال به حضرت موسی (علی نبیّنا و آله و علیه السّلام) در این قسمت از سفارشات خود می‌فرماید: از گذشت زمان و روزگار و اهل آن موعظه‌ وپند خود را بگیر.

مطلوب است انسان مؤمن همواره در برخورد با وقایع مختلف روزگار و زندگی روزمره نگاه موعظه‌ای و پندآموز داشته باشد.

در ادامه نکته‌ی آن را هم می‌فرماید «فانّ الدّهر طویله قصیر و قصیره طویل» روزگار طولانی بودن […]

«و خذ موعظتک من الدّهر و أهله»
خدای متعال به حضرت موسی (علی نبیّنا و آله و علیه السّلام) در این قسمت از سفارشات خود می‌فرماید: از گذشت زمان و روزگار و اهل آن موعظه‌ وپند خود را بگیر.

مطلوب است انسان مؤمن همواره در برخورد با وقایع مختلف روزگار و زندگی روزمره نگاه موعظه‌ای و پندآموز داشته باشد.

در ادامه نکته‌ی آن را هم می‌فرماید «فانّ الدّهر طویله قصیر و قصیره طویل» روزگار طولانی بودن آن کوتاه است.

یعنی انسان هر مقداری هم عمر داشته باشد، این عمر خیلی برای او کوتاه جلوه می‌کند. زندگانی دنیا و گذشت زمان این‌گونه است؛ ما نباید به طولانی بودن آن دلخوش باشیم و نه به کوتاه بودن آن ناراحت بشویم.

مهم این است که ما این عمر را در چه مسیری داریم به کار می‌بندیم. اگر انسان واقعاً در مسیر حق باشد ولو عمر او کوتاه باشد در واقع سعادت حقیقی و سعادت ابدی را به دست آورده است.
اما اگر عمر انسان طولانی باشد و آن بهره‌ی حقیقی را نبرد حسرت می‌خورد که ای کاش از امور دنیا بهره‌مندی‌ها کم بود و آن بهره‌مندی حقیقی برای انسان حاصل می‌شد.

مطالب مرتبط