آخرین مطالب
بایگانی
منتشر شده در 28 دسامبر 2019

مواعظ

«یا موسى ما عمّر و إن طال یذمّ آخره و ما ضرّک ما زوى عنک إذا حمدت مغبّته».
بهره‌ی حقیقی آن است که انسان یک مسیری را انتخاب کند تا با مدح و ستایش الهی از این عالم برود.
اگر انسان چنین توجّهی و همّتی در زندگی داشته باشد، یعنی بفهمد برای چه آفریده شده، در آن مسیر هم در حد توان حرکت و تلاش کند، تا سعادت حقیقی را به دست بیاوردو حرکت و زندگانی […]

«یا موسى ما عمّر و إن طال یذمّ آخره و ما ضرّک ما زوى عنک إذا حمدت مغبّته».
بهره‌ی حقیقی آن است که انسان یک مسیری را انتخاب کند تا با مدح و ستایش الهی از این عالم برود.
اگر انسان چنین توجّهی و همّتی در زندگی داشته باشد، یعنی بفهمد برای چه آفریده شده، در آن مسیر هم در حد توان حرکت و تلاش کند، تا سعادت حقیقی را به دست بیاوردو حرکت و زندگانی او با این محور باشد این حرکت و این زندگانی معنادار است، ولو این‌که محدود باشد.
امّا اگر انسان عمر طولانی داشته باشدولی غافل زندگی کند این عمر و مواهبی که تحت اختیار او است جز خسران برای او نخواهد داشت.

مطالب مرتبط