آخرین مطالب
بایگانی
منتشر شده در 03 نوامبر 2019

مواعظ

«یا موسى أبناء الدّنیا و أهلها فتن بعضهم لبعض».

بعضی از فرزندان دنیا ، مایه‌ی فتنه و امتحان یکدیگر هستند و در هر ارتباطی یک کشش‌ها و یک زینت‌هایی است.

سعی کنیم در زندگانی دنیا نفس و روح خود را به طور متمرکز به دنیا و شئون آن متوجّه نکنیم.

«فکلّ مزیّن له ما هو فیه» روح هر کسی به هر چه کشش داشته باشد همان برای او زینت خواهد بود. گاهی انسان به […]

«یا موسى أبناء الدّنیا و أهلها فتن بعضهم لبعض».

بعضی از فرزندان دنیا ، مایه‌ی فتنه و امتحان یکدیگر هستند و در هر ارتباطی یک کشش‌ها و یک زینت‌هایی است.

سعی کنیم در زندگانی دنیا نفس و روح خود را به طور متمرکز به دنیا و شئون آن متوجّه نکنیم.

«فکلّ مزیّن له ما هو فیه»
روح هر کسی به هر چه کشش داشته باشد همان برای او زینت خواهد بود.
گاهی انسان به ظاهر زندگانی دنیا کشش پیدا می‌کند و این‌ها زینت می‌شود و گاهی آن جنبه‌های حقیقی زندگانی دنیا برای او زینت است.

برای انسان مؤمن آن جنبه‌های آخرتی زینت است زیرا انسان مؤمن هم به ظاهر و هم به باطن کار خود توجّه می‌کند.

مطالب مرتبط