آخرین مطالب
بایگانی
منتشر شده در ۰۲ دی ۱۳۹۷
Print Friendly, PDF & Email

مواعظ خداوند به حضرت موسی علیه السلام

جنبه های طول امل و ویژگی دل نرم

«و قاسی القلب منّی بعید» ای موسی کسی که قساوت قلب داشته باشد، از من دور است.

باید دقّت کرد که انسان از جهات مختلفی ممکن است به طول امل مبتلا بشود.

آرزوهای دور و درازی که وجهه‌ی ظاهری دینی است، امّا در باطن انسان از ارتباط با خدا و عمق بخشیدن ارتباط با خدا برای خود و برای دیگران غافل بشود. جامعه‌زده و مردم‌زده […]

جنبه های طول امل و ویژگی دل نرم

«و قاسی القلب منّی بعید»
ای موسی کسی که قساوت قلب داشته باشد، از من دور است.

باید دقّت کرد که انسان از جهات مختلفی ممکن است به طول امل مبتلا بشود.

آرزوهای دور و درازی که وجهه‌ی ظاهری دینی است، امّا در باطن انسان از ارتباط با خدا و عمق بخشیدن ارتباط با خدا برای خود و برای دیگران غافل بشود. جامعه‌زده و مردم‌زده بشود. چشم او به گفته‌ی مردم، گوش او به صدای مردم، به استقبال و استدبار مردم باشد. همه‌ی این‌ها جنبه‌های این طول امل می‌شود.

از نشانه‌های نرمی دل،تأثّر قلبی از مواعظ الهی و پندپذیری و ایجاد دگرگونی است. اگر این‌ها نباشد خدای ناکرده انسان مبتلا به قسوت قلب شده است لذا کسی که مبتلای به قسوت قلب شده است، از عبرت‌ها پند نمی‌گیرد.

مطالب مرتبط

دیدگاه های کاربران