آخرین مطالب
بایگانی
منتشر شده در 21 نوامبر 2018

مواعظ امام صادق در مورد حیاء و دوری از آلودگی

حیاء و دوری از آلودگی
« وَ عَلَیْکُمْ بِالْحَیَاءِ وَ التَّنَزُّهِ عَمَّا تَنَزَّهَ عَنْهُ الصَّالِحُونَ قَبْلَکُم »
حضرت امام صادق (علیه السلام) در سفارش دیگری به شیعیان دستور به مراعات حیاء و دوری از اموری که انسان را آلوده می کند می دهند .منتها سفارشات حضرت خیلی بلند است، انسان سعی کند آن چه را که صالحین و شایستگان از آن دوری می کنند را، مورد همت خود قرار بدهد.
صالحین دارای درجاتی بوده و در قرآن کریم […]

حیاء و دوری از آلودگی
« وَ عَلَیْکُمْ بِالْحَیَاءِ وَ التَّنَزُّهِ عَمَّا تَنَزَّهَ عَنْهُ الصَّالِحُونَ قَبْلَکُم »

حضرت امام صادق (علیه السلام) در سفارش دیگری به شیعیان دستور به مراعات حیاء و دوری از اموری که انسان را آلوده می کند می دهند .منتها سفارشات حضرت خیلی بلند است، انسان سعی کند آن چه را که صالحین و شایستگان از آن دوری می کنند را، مورد همت خود قرار بدهد.

صالحین دارای درجاتی بوده و در قرآن کریم معرفی شده اند از اولین مرتبه ی انبیاء (علیهم السلام) تا بالاترین مرتبه همه از صالحین هستند، منتها نبی اکرم (ص) در مرتبه ی اعلیِ از صالحین و بعد از آن ائمه (ع) قرار دارند که از نظر فکری، اعتقادی، روحی، قلبی، معنوی و عملی از یک مرتبه ی خاصی از شایستگی و دوری از آن چه را که خدای متعال شایسته نمی داند که انسان مومن به آن مبتلا شود را متصف شده اند.

ویژگی_صالحین
صالحین در هر امتی ؛ بالاترین درک و توجه توحیدی را در آن امت دارا می باشند
از جهت اخلاقی بالاترین اوصاف الهی را نسبت به افراد امتشان ظهور داده اند ؛
وبالاترین اعمال شایسته را که هیچ شرکی در آن، از جهت نیت و توجه ذهنی در اعمال و رفتار آنها راه ندارد را انجام می دهند.

مطالب مرتبط