آخرین مطالب
بایگانی
منتشر شده در 17 فوریه 2019
Print Friendly, PDF & Email

فضایل انفاق

آیت الله تحریری :

انسان با نیازمندى هاى مادى، روانى و روحى، قدم در این عالم نهاده است و علاوه بر این، داراى کشش ها و انگیزه هاى گوناگونى نسبت به موجودات این عالم و افراد هم نوع خود است و هر یک از فعالیتهاى او، در جهت تأمین این نیازها و برآورده شدن انگیزه هایش مى باشد، یکى از حالات فطرى و روانى او، متأثر شدن از دیدن انسان نیازمند است که او را به […]

آیت الله تحریری :

انسان با نیازمندى هاى مادى، روانى و روحى، قدم در این عالم نهاده است و علاوه بر این، داراى کشش ها و انگیزه هاى گوناگونى نسبت به موجودات این عالم و افراد هم نوع خود است و هر یک از فعالیتهاى او، در جهت تأمین این نیازها و برآورده شدن انگیزه هایش مى باشد، یکى از حالات فطرى و روانى او، متأثر شدن از دیدن انسان نیازمند است که او را به نفع نیاز و دستگیرى از او متمایل مى کند، از این جهت کسى که فطرت انسانى او خاموش یا ضعیف نشده باشد، سعى مى کند از آن چه از امور مادى به دست آورده، به نیازمندان نیز برساند؛ زیرا با توجه به مقتضاى این عالم و تحولاتى که در آن رخ مى دهد، مى داند که ممکن است او نیز روزى به این گرفتارى مبتلا شود و لازم باشد که دیگران به حال او رسیدگى کنند.

مطالب مرتبط