آخرین مطالب
بایگانی
منتشر شده در ۱۲ آبان ۱۳۹۷
Print Friendly, PDF & Email

عمل به وظایف شرعی

استاد تحریری:
هر فردى باید به وظایف شرعى خود عمل کند و در حد توان نسبت به امور مادى خود براى اداره ‏ى زندگى‏ اش از راه مشروع و متعارف تلاش کند و چنان چه به سود ظاهرى رسید، به وظایفى که دین به عهده‏ اش گذارده عمل کند و اگر عمل نکند این سود از جهت معنوى به ضرر او خواهد بود.

استاد تحریری:

هر فردى باید به وظایف شرعى خود عمل کند و در حد توان نسبت به امور مادى خود براى اداره ‏ى زندگى‏ اش از راه مشروع و متعارف تلاش کند و چنان چه به سود ظاهرى رسید، به وظایفى که دین به عهده‏ اش گذارده عمل کند و اگر عمل نکند این سود از جهت معنوى به ضرر او خواهد بود.

مطالب مرتبط

منتشر شده در ۱۲ آبان ۱۳۹۷

عمل به وظایف شرعی

عمل به وظایف شرعی
تیتری وارد نشده است

مطالب مرتبط

برچسب‌ها, ,