آخرین مطالب
بایگانی
منتشر شده در 19 جولای 2018
Print Friendly, PDF & Email

عزم بر مفارقت از دنیا

استاد تحریری:پیامبر اعظم(ص) می فرمایند:وَاعْزِمْ عَلَى مُفَارَقَهِ الدُّنْیَا؛وبرمفارقت دنیاتصمیم واراده داشته باش.منظورحضرت ازاین فرمایش این است که نوع انسانهاقصدمحکم ندارند ازدنیاجدابشوند.انسان خیلی وقتهاازتفکردرموردمرگ ناراحت می شود،چون خیال می کند فکر مرگ اضطراب و تشویش ذهن می آورد.این بخاطرعدم تحصیل مقدمات مرگ است وباید تدریجابه کسب آن توجه داشت

مطالب مرتبط