آخرین مطالب
بایگانی
منتشر شده در 02 مارس 2019
Print Friendly, PDF & Email

عروج عقل

استاد تحریری:

گمان نیک به خداوند داشتن و او را کمال محض و رحمت مطلق دانستن سبب قرار گرفتن در مسیر خوب می شود به گونه ای که اسباب و زمینه های رسیدن به رحمت را فراهم می کند.

مطالب مرتبط