آخرین مطالب
بایگانی
منتشر شده در ۲۳ دی ۱۳۹۷
Print Friendly, PDF & Email

عروج عقل

استاد تحریری: مشاهدات قلبى و درک‏ هاى حضورى آگاهانه به حقایق توحیدى مخصوص ائمه‏ صلى الله علیه وآله نیست بلکه هر کس به اندازه ظرفیت وجودى‏ اش، با تبعیت دقیق از دستورات و روش آنان در شئون مختلف زندگى و نیز اجراى دستورات اخلاقى آنان، مى‏ تواند به این مرتبه از ایمان نائل شود. بسیارى از بیانات کتاب و سنّت بر این حقیقت دلالت مى‏ کند.

استاد تحریری:
مشاهدات قلبى و درک‏ هاى حضورى آگاهانه به حقایق توحیدى مخصوص ائمه‏ صلى الله علیه وآله نیست بلکه هر کس به اندازه ظرفیت وجودى‏ اش، با تبعیت دقیق از دستورات و روش آنان در شئون مختلف زندگى و نیز اجراى دستورات اخلاقى آنان، مى‏ تواند به این مرتبه از ایمان نائل شود.
بسیارى از بیانات کتاب و سنّت بر این حقیقت دلالت مى‏ کند.

مطالب مرتبط

دیدگاه های کاربران