آخرین مطالب
بایگانی
منتشر شده در 05 آگوست 2018
Print Friendly, PDF & Email
عالم ذر

متن سوال:

آیا در عالم ذر افرادی هم بوده اند که به سوال پروردگار متعال جواب منفی داده باشند؟ و آیا این درست است که کسانیکه جواب مثبت دادند اهل سعادت شده و کسانیکه جواب منفی دادند اهل شقاوت گردیدند؟

 

 

پاسخ:

بنابر اینکه عالمی قبل از این عالم به نام عالم ذر وجود داشته باشد که ظاهر آیۀ ۱۷۲ سورۀ اعراف به آن دلالت میکند، در آن عالم از همه به ربوبیت خداوند متعال اقرار گرفته شده و همه جواب مثبت دادند،  عده ای در باطن جواب مثبت ندادند و این منافاتی با این که این دنیا، عالم امتحان و انتخاب است ندارد برای اینکه عالم ذر بستری برای شکل گیری روح انسان بوده است نه اینکه به عنوان علت تامه محسوب شود زیرا امتحان در هر عالمی مناسب با آن عالم است، در این عالم امور اعتقادی، اخلاقی و عملی انسان بصورت تدریجی شکل می گیرد اما در آن عالم بصورت زمینه ای برای این عالم، رفعی بوده است و تاثیرش مانند زمینه هایی است که در این عالم وجود دارد مانند خانواده و محیط زندگی و مدرسه و معلم و دوست و… مناسب یا غیر مناسب در رشد و عدم رشد یا انسان کُند رشد کند. که اساس شقاوت و سعادت انسان را اختیارش عهده دار است.

مطالب مرتبط