آخرین مطالب
بایگانی
منتشر شده در 29 مه 2020
Print Friendly, PDF & Email

صدقه

انسان به واسطه‌ی صدقه پاک می‌شود. چه مزیتی بر انسان اضافه شده است؟

👈 آن تعلّق روحی که با یک دید استقلال‌گونه برای انسان ایجاد شده که می‌گوید: من با زحمت به دست آوردم، رنج کشیدم، عرق ریختم، گرما و سرما را تحمّل کردم و… همه‌اش من، من، من!

⬅️ این‌ها انسان را آلوده می‌کند. این انتساب‌های به من، همگی انانیت می‌آورد و این صدقه است که انسان را پاک می‌کند تا همه چیز را به خودش […]

انسان به واسطه‌ی صدقه پاک می‌شود. چه مزیتی بر انسان اضافه شده است؟

👈 آن تعلّق روحی که با یک دید استقلال‌گونه برای انسان ایجاد شده که می‌گوید: من با زحمت به دست آوردم، رنج کشیدم، عرق ریختم، گرما و سرما را تحمّل کردم و… همه‌اش من، من، من!

⬅️ این‌ها انسان را آلوده می‌کند. این انتساب‌های به من، همگی انانیت می‌آورد و این صدقه است که انسان را پاک می‌کند تا همه چیز را به خودش نسبت ندهد.

مطالب مرتبط