منتشر شده در 30 مه 2018
Print Friendly, PDF & Email

شرح مناجات تائبین – بخش دوم

«الهی! أَلْبَسَتْنِی الْخَطَایَا ثَوْبَ مَذَلَّتِی.»
خدایا! خطاها لباس ذلت بر من پوشانده‌اند.

این مطلب، به‌طور قطع زبان حال امام است و هرگز این‌گونه نیست که حضرت، تنها در مقام تعلیم بوده و به منظور آموزش نحوهٔ سخن گفتن و عرض نیاز سوی خداوند این جملات را با حال سوزناک بر زبان جاری کرده باشد و خود به کلی از این مسائل به دور باشد.

سرّ این مطلب وقتی روشن می‌شود که بدانیم هر کس به لحاظ مرتبهٔ ایمانی و وقوع خویش در این عالم، حالات گوناگونی نسبت به خود و نیز نسبت به خدای متعال پیدا می‌کند و در قیاس این حالت، می‌تواند حالات متعالی‌تری نیز داشته باشد و وقتی این دو حالت ضعیف و متعالی را با هم مقایسه می‌کند، احساس خطا به او دست می‌دهد.

مطالب مرتبط