منتشر شده در 30 مه 2018
Print Friendly, PDF & Email

شرح مناجات تائبین – بخش اول

الهی! أَلْبَسَتْنِی الْخَطَایَا ثَوْبَ مَذَلَّتِی
خدایا! خطاها لباس خواری برتنم کرده‌است

یقظه؛ اولین گام در سیر الی الله تعالی
حالت توبه، از حالات بسیار شریفی است که لازم است بندهٔ ضعیف و خطاکار حضرت حق، پیوسته چنین حالتی را در برابر خدای متعال داشته باشد.
این حالت، معمولاً پس از یک نوع بیداری نسبت به اعمال و رفتار، در انسان حاصل می‌شود.

علمای علم اخلاق و تربیت فرموده‌اند: برای تهذیب نفس و سیر در مسیر مجاهده، در ابتدای امر لازم است تنبه پیدا کند که از آن به یقظه و بیداری تعبیر می‌کنند. برای دست‌یابی به این حالت، انسان باید جایگاه خود را در هستی مورد توجه و دقت قرار دهد و کیفیت رابطهٔ خویش با خدای متعال را مورد بررسی قرار دهد.

مطالب مرتبط