منتشر شده در 12 جولای 2018
Print Friendly, PDF & Email

شرح حدیث عنوان بصری – قسمت یازدهم

«عزم و توکل در راه کمال»

برخی عوامل، بستر و زمینه را جهت افاضهٔ برکات معنوی برای سالک مهیّا می‌کنند که عزم و ارادهٔ راسخ، از این گونه عوامل محسوب می‌شوند؛ زیرا هنگامی که انسان به نقص خود و دور بودن خویش از هدف والا پی برد، برای موفقیت و رسیدن به هدف، بدون درنگ بایددر رفع آن و تحصیل شرایط بکوشد و در این جهت ارادهٔ جدّی داشته باشد که هر وقت شکست خورد، ازحرکت متوقف نگردد.

قرآن کریم پس از بیان امتحان حتمی انسان در امور گوناگون می‌فرماید:
«وَإِن تَصْبِرُواْ وَتَتَّقُواْ فَإِنَّ ذَ لِکَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ»
و[لی] اگر صبر کنید و پرهیزگاری نمایید، این [ایستادگی]حاکی از عزم استوار[شما] در کارهاست.

و در آیهٔ دیگر، عزم را بر توکل مقدّم کرده‌است. هم چنین امام سجاد علیه السّلام به خداوند عرض می‌کند:
«وَ قَدْ عَلِمْتُ أَنَّ أَفْضَلَ زادِ الرَّاحِلِ إِلَیْکَ عَزْمُ إِرادَهٍ یَخْتارُکَ بِها، وَ قَدْ ناجاکَ بِعَزْمِ الاْءِرادَهِ قَلْبِی.»

و به یقین می‌دانم که برترین توشهٔ کوچ کنندهٔ به سوی تو، محکم بودن اراده ای است که با آن تو را اختیار کند و قلبم با عزم و اراده، با تو مناجات می‌کند.

مهم‌تر از این عوامل، عاملی است که انسان را با منبع فیض و رحمت الهی پیوند می‌دهد و در حقیقت نقش فاعلی در تکامل انسان ایفا می‌نماید و وجود انسان را از برکات و حقایق معنوی برخوردار می‌سازد. این عامل همان توکل است که عامل پیوند دهندهٔ انسان به مبدأ هستی وخداوند متعال به‌شمار می‌روند که هیچ عارف و سالکی ازآن بی‌نیاز نیست و هرگونه خدشه در این عامل، نزول فیض الهی به قلب سالک را دچار اختلال و خدشه می‌نماید.

مطالب مرتبط