منتشر شده در 19 جولای 2018

شرح حدیث عنوان بصری – قسمت هجدهم

«اقسام توسل به ساحت اولیای دین (علیهم السّلام)»

توسل عملی: یعنی توجه دقیق به دستورهای ائمه (علیهم السّلام) در تمامی شؤون زندگی (عبادی، خانوادگی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی) و پیاده کردن آن ها، چنان که در روایات بسیاری فرموده اند: تنها به ابراز محبت به ما بسنده نکنید.

امام باقر (علیه السّلام) می فرماید: «به خدا سوگند، با ما برائتی از جانب خداوند (از آتش یا گرفتاری ها) نیست و بین ما و خدا رابطه ی خویشاوندی وجود ندارد و برای ما بر خداوند حجّتی نیست و ما به سوی خدا جز با اطاعت، تقرّب نمی جوییم،پس شخصی از شما که مطیع خدا باشد، ولایت ما برای او سود دارد و کسی از شما که عصیان خدا را کند، ولایت و محبت ما برایش سودی ندارد، وای بر شما، فریب نخورید! وای بر شما فریب نخورید!»

پس این قسم از توسل، اصل در ارتباط خاضعانه و ابراز ارادت و محبت به ساحت مقدس ائمه (علیهم السّلام) است که همراه با نوع اوّل از توسل، روح انسان را آماده می کند تا بتواند به مرحله ی سوم ـ که بسیار عمیق است ـ وارد شود.

مطالب مرتبط