منتشر شده در 28 مه 2018
Print Friendly, PDF & Email

شرح حدیث عنوان بصری – بخش اول

بخشی از مقدمه کتاب:

عنوان بصرى، پیرمردى است که پس از عمرى نزدیک به یک قرن، گمشده‏ٔ خویش را نزد امام جعفر صادق (علیه‏ السّلام) یافت و در محضر آن حضرت زانو زد و با برخوردهاى تربیتى امام (علیه‏ السّلام) منقلب شد و به یافته‏‌ها و دانسته‏‌هاى خیالى خویش پشت پا زد و هم چون کودکى نوآموز در مکتب جعفرى، الفباى سلوک را فرا گرفت. (با چشم پوشى و عدم اطلاع از این که این راه را ادامه داد یا خیر؟)
نکات آموزنده و کاربردى امام صادق (علیه‏ السّلام)، فصل جدیدى را فراروى او و سالکان و طالبان کوى حقیقت گشود و اصول و قوانین حرکت به سوى محبوب را به آنان یادآور شد که این سخنان از جهت توجه به مبناى حرکت کمالى و راه و روش دقیق و منظّم براى عموم مؤمنان، از بهترین سفارش‌‏ها در این زمینه است.
اهمیت سفارش‏‌هاى امام صادق (علیه‏ السّلام) به عنوان بصرى به قدرى است که عارفان و واصلانى هم چون آیت اللّه‏ سید على قاضى ـ رحمه‏ اللّه‏ ـ ، به شاگردان، مریدان و
طالبان سیر و سلوک سفارش می‌کردند که روایت عنوان بصرى را نوشته و همواره با خود داشته باشند و هفته‏‌اى یک یا دو بار آن را مطالعه و به دستورهاى آن عمل کنند.
این روایت علاوه بر غناى محتوایى، به لحاظ رفتار تربیتى امام صادق (علیه‏ السّلام) نیز داراى مطالب عمیقى است که توجه به آن، براى کسانى که قصد کوى محبوب را دارند، امرى ضرورى است.

مطالب مرتبط